Årsmøte 2021

Styret har besluttet å kjøre digitalt årsmøte for 2021, for å helt sikkert kunne gjennomføre årsmøte før sommeren. Årsmøte vil gjennomføres på Google Meet og lenke til møte blir tilgjengeliggjort for påmeldte via epost etter påmelding. Har du meldt deg på, men ikke fått epost, gi beskjed til post@osloklatreklubb.no.

Tid: onsdag 24. mars kl. 18:00.
Sted: Google Meet (nettleser på PC/Mac, App på telefon eller nettbrett).
Link for påmeldte: https://meet.google.com/dcj-kxjw-una
Hvem: Medlemmer i Oslo Klatreklubb

Hvem kan delta?

Alle Oslo Klatreklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett. Årsmøte holdes etter regler beskrevet i Lov for Oslo Klatreklubb. Digitalt årsmøte holdes med tillatelse fra Norges Idrettsforbund. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Saksdokumenter

Sakspapirer tilgjengeliggjøres fortløpende, og seinest en uke før møte finner sted.

Påmelding

Fristen er ute. Ønsker du likevel å delta, send en epost til jorn@osloklatreklubb.no.