Oslo Klatresenter tar form

Den 28. november i 2015 holdt Oslo Klatreklubb ekstraordinær generalforsamling. Tema for møtet var om klubben skulle investere i ett nytt klatresenter øst i Oslo, på Skullerud. Dagen før hadde Kolsås Klatreklubb sagt ja, de ønsket å investere. For oss som har vært tett på prossessene i Oslo Klatresenter er … Les mer

Medlemskap 2017

Nytt år, nye muligheter. Medlemsprisen er uendret fra 2016 og det er årsmøtet som avgjør prisen. I år blir det ekstra spennende med Oslo klatresenter og hvordan dette utvikler seg. Vi benytter MinIdrett som medlemsregister og følger Norges Idrettsforbunds krav om elektronisk føring av medlemmer i et godkjent system.  For … Les mer

We are OK!

  Å lese igjennom alle artikler på nettsiden gir et hint om veien klubben har gått. Det har vært lange 10 år og med mange involverte personer.  Med tiden har også antall setninger økt i hver artikkel og i de siste årene har det vært flere og flere fullverdige artikler som like gjerne … Les mer

1 5 6 7 8 9 10 11 13