Treningsgrupper høsten 2019 på Oslo Klatresenter

Løpende opptak hele året – vi har ledige plasser.

Påmelding eller spørsmål

Treningsgrupper for ungdom fra 10 år

Treningsgruppene er tiltenkt de som har klatret noe fra før, og ønsker å bli bedre klatrere. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at deltagerne har erfaring fra organisert klatring fra før, og vet noe om hva dette går ut på. På treningene jobber vi blant annet med klatring på topptau, led og autobelay, buldring, klatreteknikk, sikringsferdigheter, falltrening og stor aktivitet. I Oslo Klatreklubb er vi opptatt av å legge til rette for å skape et godt sosialt miljø. Vi presiserer at deltagere på gruppen ikke skal pålegges noe prestasjonsfokus eller uønsket treningsregime, men at man kan få utløp for naturlig progresjon. Gruppene er også tenkt for deltagere som ønsker å drive med eller prøve konkurranseklatring gjennom Østlandscup.

Treningene foregår ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører. Vi har ikke noe krav om å kunne sikre selvstendig fra før. På treningene brukes noe tid på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter i sikring på gruppen, også med tanke å kunne ta topptaukort/brattkort når deltagerne er klare for det. På gruppen har vi maks 12 deltakere og 2 instruktører.

Tidspunkt:

  • Mandager kl. 17.00 – 18.30.
  • Onsdager kl. 17.00 – 18.30.

Man kan delta på en eller begge dagene, og det er ikke et fast program som krever at man er med alle ganger.

Gruppene følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i ferier eller på røde dager.

Pris og informasjon

Pris pr. gang er 190 kr pr. deltaker, som er likt for begge dagene. Etter godkjent påmelding betaler man for alle treninger, uavhengig av oppmøte. I prisen inkluderes inngang på Oslo Klatresenter, lån av nødvendig utstyr og instruktørdekning. Betaling vil skje forskuddsvis via faktura, og det faktureres to ganger pr. semester. Gruppene er for medlemmer av Oslo Klatreklubb, og deltagelse krever medlemsskap for 2019.

Dersom man er ny og ønsker å prøve ut hva dette er før eventuell påmelding, send oss en forespørsel!

Påmelding eller spørsmål