Ungdomsgrupper våren 2019 på Oslo Klatresenter

Løpende opptak hele året – vi har ledige plasser.

Påmelding eller spørsmål

Gruppe 1: Treningsgruppe for ungdom fra 10 år

Denne gruppen er ment for de som har klatret noe fra før, og ønsker å bli bedre til å klatre. Det er fordel om deltagerne har erfaring fra organisert klatring fra før, og vet noe om hva dette går ut på. Fokus er på bevegelse, teknikk og stor aktivitet. Det legges til rette for å skape et godt sosialt miljø innad i gruppen. Vi presiserer at deltagere på gruppen ikke skal pålegges noe prestasjonsfokus eller uønsket treningsregime, men at man kan få utløp for naturlig progresjon. Enkelte deltagere driver også med konkurranse gjennom Østlandscup.

Treningene vil foregå ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører. Her er det ingen krav om å kunne sikre selvstendig fra før. Det kan være aktuelt å bruke noe tid på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter i sikring på gruppen. Maks 12 deltakere og 2 instruktører.

Tidspunkt: Tirsdager kl. 17.00 – 18.30.
Gruppen følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i ferier eller på røde dager.

Gruppe 2: Klatring for ungdom fra 10 år

Denne gruppen er for barn og unge med interesse- eller begynnende interesse for klatring. Dette er en gruppe både for dem som ikke har erfaring fra før, og for dem som har klatret noe tidligere. Her er det fokus på å skape og videreutvikle klatreglede og en sosial arena for deltagerne.

På gruppen vil deltagerne få prøve tauklatring, i form av klatring og sikring på topptau eller led, klatring med autobelay og buldring. Det er også gode muligheter for å lære mer om hvordan bli bedre til å klatre. Det er ikke noe spesielt fokus på trening, prestasjon eller konkurranse, men dette kan være innslag i aktiviteten. På gruppen det ingen krav om å kunne sikre selvstendig fra før. Maks 12 deltakere og 2 instruktører. Treningene vil foregå ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører.

Tidspunkt: Onsdager 17.00 – 18.30.
Gruppen følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i ferier eller på røde dager.

Pris og informasjon

Pris pr. gang er 190 kr pr. deltaker, som er likt for begge gruppene og inkluderer inngang på Oslo Klatresenter. Man betaler for alle gangene fra den datoen man er påmeldt. Betaling vil skje etter påmelding, og faktureres to ganger pr. semester. Gruppene er for medlemmer av Oslo Klatreklubb, og deltagelse krever medlemsskap for 2019.

Dersom man er ny og ønsker å prøve ut hva dette er før eventuell påmelding, send oss en forespørsel!

Påmelding eller spørsmål