Konkurransestøtte

Som medlem kan du søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader i forbindelse med konkurranser. OK har etter hvert fått en god gjeng som jevnlig deltar på konkurranser, dette ønsker vi å støtte opp under.

Det vil bli gitt konkurransestøtte til de som har utgifter som overstiger 10 000Kr i løpet av året. Da vil OK støtte utøveren med 3200 kr. Dette gjelder alle som deltar på konkurranse-grupper i regi av klubben, i tillegg kan seniorutøvere søke om samme støtten dersom utøveren har god tilhørighet til og er aktiv i klubben.

Det kan også søkes om støtte for deltagelse i internasjonale konkurranser, men dette vil kun vurderes innvilget i spesielle tilfeller.

For lokale konkurranser i nærmiljøet uten lang reise og overnatting, dekker klubben startavgift/bankett med inntil 450kr.

Betingelser

Søkere må ha vært betalt medlem i Oslo Klatreklubb i minst et år og treningsavgiften må være betalt.

  • Seniorutøverne må ha god tilhørighet til Oslo Klatreklubb.
  • Juniorutøverne må være deltaker i OKs konkurransegrupper og ha betalt treningsavgift for 2018.

Konkurransene som det kan søkes støtte til er:

Nasjonale

  • Norgescup
  • Norgesmesterskap

Maks 3200,- pr. år

Internasjonale


Utbetaling

Utbetaling skjer i ettertid og mot reiseregning med kvitteringer. Dette skal skje etter at utgiftene har oversteget kr 10.000 (husk kvittering, kilometergodtgjørelse gjelder ikke). Alle søknader må leveres før jul, du kan benytte skjemaet under)

Epost sendes til kasserer@osloklatreklubb.no.