Støtte til deltagelse i klatrekonkurranser

Som medlem kan du søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader i forbindelse med konkurranser. Utøvere og trenere på treningsgrupper får refundert inntil 800,- per konkurranse (+ deltageravgift). For øvrige medlemmer under 25 år refunderes 800,- per konkurranse (+ deltageravgift).

Betingelser

Søkere må ha vært betalt medlem i Oslo Klatreklubb i minst et år (gjelder ikke deltagere på faste grupper) og treningsavgiften må være betalt. Utøvere må klatre for Oslo Klatreklubb.

Konkurransene som det kan søkes støtte til er Norgescup, NM, Nordisk, internasjonal JR og SR. Det gis ikke støtter i konkurranser hvor NKF dekker deltagelse/opphold.

Støtten er i utgangspunktet begrenset til 3800,- + deltageravgifter pr år, men det kan gjøres individuelle unntak.

Utbetaling

Utbetaling skjer i ettertid og mot reiseregning med kvitteringer. Dette skal skje etter at utgiftene har oversteget støttebeløpet per konkurranse.