Som medlem kan du søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader i forbindelse med konkurranser. OK har etter hvert fått en god gjeng som jevnlig deltar på konkurranser, dette ønsker vi å støtte opp under. Utøvere på faste grupper får refundert inntil 800,- per konkurranse, inntil 3200 per år. For øvrige medlemmer under 25 år refunderes 800,- per konkurranse, inntil 3200 per år.

Det kan også søkes om støtte for deltagelse i internasjonale konkurranser, men dette vil kun vurderes innvilget i spesielle tilfeller. For lokale konkurranser i nærmiljøet uten lang reise og overnatting, dekker klubben startavgift/bankett med inntil 450kr.

Betingelser

Søkere må ha vært betalt medlem i Oslo Klatreklubb i minst et år (gjelder ikke deltagere på faste grupper) og treningsavgiften må være betalt.

  • Seniorutøverne må ha god tilhørighet til Oslo Klatreklubb eller delta på OKs konkurransegrupper
  • Juniorutøverne må være deltaker i OKs konkurransegrupper.
  • Utøver må klatre for Oslo Klatreklubb

Konkurransene som det kan søkes støtte til er:

Nasjonale

Norgescup og Norgesmesterskap. 800,- per konkurranse, inntil 3200,- pr. år + deltageravgift

Internasjonale

Senior: Nordisk, World Cup, EM og VM, Junior: EYC, EM, VM og Nordisk. Det kan ikke søkes støtte for beløp som dekkes av NKF.

Utbetaling

Utbetaling skjer i ettertid og mot reiseregning med kvitteringer. Dette skal skje etter at utgiftene har oversteget støttebeløpet per konkurranse.