Postadresse: Oslo Klatreklubb, Olaf Helsetsvei 5, 0694 Oslo
E-post : post@osloklatreklubb.no
Org.nr : 990 456 518

Kontaktinformasjon til styremedlemmer.