Foto: Synne Dagestad og Khang Tran

Paraklatring

I Oslo klatreklubb er vi interessert i å satse på paraaktivitet. Derfor startet vi for tre år siden en paragruppe for ungdom og voksen. Nå har vi utvidet tilbudet og tilbyr tre ulike grupper hvor målet er en møteplass hvor klatrere med ulike fysiske funksjonsnedsetninger, “paraklatrere”, kan ha glede av klatring i et inkluderende miljø. Vi ønsker å etablere et miljøbyggene og motiverende tilbud som bistår paraklatrere i alle nivåer. Dette gjelder deg som vil drive med fritidsklaring, treningsklatring eller konkurranseklatring.

Vi har både en barne og ungdomsgruppe, en voksen gruppe for alle nivåer og en konkurransegruppe. Det er få krav til å være med på paragruppene våre. Du trenger ikke å ha klatreerfaring fra før, men må være motivert for å trene med oss og lære klatring. Har du drevet med annen paraidrett er det bare en fordel, men ingen betingelse.

Oslo Klatreklubb er medlem av Norges Klatreforbund, og dermed Norges Idrettsforbund. Vi har knyttet til oss ressurser på trenersiden, og har god kontakt med paraklatreressurser i Norges Klatreforbund.

Hva er paraklatring?

Paraklatring er en nykommende og spennende idrett som alle kan ha stor glede og mestringsfølelse av, derfor ønsker Oslo Klatreklubb å bli med i det norske paraklatringmiljøet. Dette gjelder i hovedsak utøvere med synshemming, bevegelseshemmede eller personer med amputasjon/dysmeli eller tilsvarende nedsatt funksjon i arm/bein.

Du kan lese mer om paraklatring på Norges Klatreforbund og IFSC sine nettsider.

Vi følger IFSC sine betegnelser for funksjonsnedsettelse.

De ulike gruppene:

For å delta på barne og ungdomsgruppen må du være mellom 10-16 år. Du må ha en bevegelseshemming, syns- eller hørselshemming. Om du ikke kan sikre selv, må du etter hvert ha med deg en voksen som kan sikre deg på treninger.

For å delta på paragruppen for voksne må du være mellom 16 – 99 år. Du må ha en bevegelseshemming, syns- eller hørselshemming. Om du ikke kan sikre selv, må du etter hvert ha med deg en annen som kan sikre deg på treninger. Det er ønskelig om din funksjonsnedsettelse er kompatibel med IFSC sine betingelser for funksjonsnedsettelse.

For å delta på para konkurransegruppa er aldersgrensen 17 år. Du må være spesielt interessert i å konkurrere og binde deg til å være med på minst en konkurranse hver sesong. Du må også eie eget utstyr, sko, sele og brems, samt ha sikringskort eller ha med deg noen som kan sikre. Som svaksynt/blind må du ha egen ledsager/guide med deg på treninger og konkurranser. For å være med på denne gruppa blir du vurdert av trenerne ut i fra nivå på nivå og motivasjon.

Til alle gruppene må du etterhvert ha eget klatreutstyr, møte opp på treninger og delta på det opplegget som er satt opp av trenere, (Det vil selvfølgelig være tilpasninger etter behov).

Når og hvor?

Trening for paragruppen for voksne er onsdager fra kl. 19:00 – 21:00. Trening for barne/ungdomsgruppen er onsdager kl. 17:00 – 18:00. Det koster 1750,- pr halvår samt inngang på Oslo Klatresenter.

Teninger for konkurransegruppen er mandager kl. 19:00 – 21:00. Den vil i hovedsak foregå på Oslo klatresenter med forbehold om noen treninger på Torshov eller Gneis i løpet av året. Det koster 1750,- pr halvår samt inngang.

Vil du teste paraklatring i Oslo klatreklubb?

Du kan delta på en prøvetrening før du må melde deg inn i klubben. Dette gjør du på minidrett.no. Faktura vil du få på slutten av hvert semester.

Ja, dette vil jeg vite mer om!

Vi håper du sender oss noen linjer om deg, helt uforpliktende.

Ønsker du å snakke med en av våre trenere? Da kan du ringe Synne Dagestad på 90854007.