Skadeforsikring for medlemmer

Alle medlemmer

Alle medlemmer har en forsikring som gir en basisdekning ved død og invaliditet. Dekningene er som føler:

  • Menerstatning ulykke, forsikringssum 3 G. Minste invaliditetsgrad: 30 %
  • Dødsfallerstatning ulykke, forsikringssum: 1 G

Det er ingen egenandel for forsikringen. Avtalenummer SP846898.11.2. Ved skade kan du ringe If døgnet rundt på telefon 21 49 24 00. For villkår, gå inn på if.no/vilkar, skriv inn koden 846898.2BBTK2.

Medlemmer under 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikringen gjelder:

  • Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
  • Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Les mer hos Norges Idrettsforbund

Meld skade hos Gjensidige

Medlemmer over 13 år

Klubbmedlemmer over 13 år har ingen egen forsikring tilknyttet NKF, NIF eller Oslo Klatreklubb (med unntak av ulykkesforsikringen beskrevet over). Det anbefales at man alltid har reiseforsikring og at det gjøres et behov for skade- og behandlingsforsikring.

NKF kan fra og med mars 2023 tilby alle medlemmer i klatreklubber en frivillig skadeforsikring. Forsikringen omfatter all organisert klatreaktivitet i regi av klatreklubb, region eller Norges klatreforbund, samt egentrening innendørs og utendørs i etablerte klatrefelt for forsikrede utøvere. Forsikringen gjelder over hele verden.

Forsikringen kan tegnes av alle medlemmer i Oslo Klatreklubb, også de som ikke trener organisert med oss.

Forsikringen dekker blant annet tilgang til idrettens skadetelefon, utredning, behandling, operasjon, tannskader og reiseutgifter inntil fastsatte erstatningsgrenser. I tillegg kan vi nevne dekning for spiseforstyrrelser og inntil 10 timer med psykologisk førstehjelp/krisebehandling. For fullstendige vilkår og egenandel se NKF’s informasjonsside som omhandler temaet

Les mer om forsikringen hos Norges Klatreforbund

Oslo Klatreklubbs støtteordning til konkurranseforsikring

Oslo Klatreklubb innfører en støtteordning for konkurranseutøvere som har tegnet forsikring for utøvere over 13 år. Klubben setter av inntil kr 20 000 hvert år i støtteordningen og kr 5 000 til egenandeler. Utøvere som har kjøpt forsikringen må innen 1. mars (1. august i 2023) søke klubben om å delta i støtteordningen.

Søk om støtte til forsikring.