Refusjon for utlegg og konkurransedeltagelse

For utlegg, skal dette være avtale med Oslo Klatreklubb på forhånd. Konkurransestøtte deles ut i etterkant av klatrekonkurransene, mot fremvisning av kvittering. I utgangspunktet dekkes 800,- + deltakeravgift, se oversikt over hva som dekkes.