Støtte til skadeforsikring

Oslo Klatreklubb har en støtteordning for utøvere som har tegnet NKF sin skade- og behandlingsforsikring. Vi setter pr. nå av inntil kr 20 000 hvert år i støtteordningen og kr 5 000 til egenandeler. Utøvere som har kjøpt forsikringen må innen 1. mars (1. august i 2023) søke om å delta i støtteordningen. Forsikringen hos NKF kan tegnes i desember og januar hvert år, så neste periode er desember 2023.

Oversikt over alle Oslo Klatreklubb sine forsikringer

Kriterier for tildeling

  • For å være støtteberettiget må søker være medlem av Oslo Klatreklubb, og også ha vært det året før.
  • Utøveren må ha deltatt i internasjonale, nasjonale (Norgescup), regionale (Østlandscup) eller lokale konkurranser i det foregående året for Oslo Klatreklubb. Antallet deltakelser foregående år for den enkelte utøver vil være avgjørende for hvilket støttenivå som tildeles.
  • Utøvere som har deltatt i internasjonale eller nasjonale klasser kan få inntil hele forsikringsbeløpet dekket. Utøvere som har deltatt i regionale eller lokale konkurranser kan få inntil halve forsikringsbeløpet dekket. Utøvere i internasjonale eller nasjonale klasser vil prioriteres foran øvrige konkurranseutøvere.

Styret i OK bestemmer hvem som innvilges støtte og hvor mye som skal tildeles. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages.

Søk om støtte