Treningsgrupper for ungdom fra 10 år

Treningsgruppene er tiltenkt de som har klatret fra før og ønsker å bli bedre til å klatre. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at deltagerne har erfaring fra organisert klatring fra tidligere. På treningene jobber vi med klatring på topptau, led og autobelay, buldring, klatreteknikk, sikringsferdigheter, falltrening, styrketrening mm.

I Oslo Klatreklubb er vi opptatt av å legge til rette for å skape et godt sosialt miljø. Vi presiserer at deltagere på gruppen ikke skal pålegges noe prestasjonsfokus eller uønsket treningsregime, men at man ha en naturlig progresjon.

Gruppene er tenkt for deltagere som ønsker å drive med konkurranseklatring gjennom Østlandscup.

Treningene foregår ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører. Vi har ikke noe krav om å kunne sikre selvstendig fra før. På treningene brukes noe tid på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter i sikring på gruppen, også med tanke å kunne ta topptaukort/brattkort når deltagerne er klare for det. På gruppen har vi maks 12 deltakere og 2 instruktører.

Tidspunkt:

  • Mandager kl. 17.00 – 19.00
  • Onsdager kl. 17.00 – 19.00.

Man kan delta på en eller begge dagene. Gruppene følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i ferier eller på røde dager.

Pris og informasjon

Pris pr. gang er 190 kr pr. deltaker inkl inngang. Dersom man deltar begge dagene, gis det en moderasjon/rabatt på 30% på den andre dagen pr. uke. Etter godkjent påmelding betaler man for alle treninger, uavhengig av oppmøte. I prisen inkluderes inngang på Oslo Klatresenter, lån av nødvendig utstyr og instruktørdekning. Betaling vil skje forskuddsvis via faktura. Gruppene er for medlemmer av Oslo Klatreklubb, og deltagelse krever medlemsskap for 2020.

Dersom man er ny og ønsker å prøve ut hva dette er før eventuell påmelding, send oss en forespørsel!