Treningsgrupper for ungdom fra 10 år

Treningsgruppene er tiltenkt de som har klatret fra før og ønsker å bli bedre til å klatre. Det er et krav at man kan grunnleggende sikring, kameratsjekk og begreper. På treningene jobber vi med klatring på topptau, led og autobelay, buldring, klatreteknikk, sikringsferdigheter, falltrening, styrketrening mm.

I Oslo Klatreklubb er vi opptatt av å legge til rette for å skape et godt sosialt miljø. Vi presiserer at deltagere på gruppen ikke skal pålegges noe prestasjonsfokus eller uønsket treningsregime, men at man ha en naturlig progresjon.

Gruppene er tenkt for deltagere som ønsker å drive med konkurranseklatring gjennom Østlandscup.

Treningene foregår ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører. . På treningene brukes noe tid på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter i sikring på gruppen, også med tanke å kunne ta topptaukort/brattkort når deltagerne er klare for det. På gruppen har vi maks 12 deltakere og 2 instruktører.

Tidspunkt:

  • Mandager kl. 17.00 – 19.00
  • Onsdager kl. 17.00 – 19.00.

Man kan delta på en eller begge dagene. Gruppene følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i ferier eller på røde dager.

Hvis man ikke har grunnleggende ferdigheter, anbefales f.eks. introkurs hos Oslo Klatresenter.

Pris og informasjon

Treningsavgift per halvår: 1710,- samt inngang Oslo Klatresenter: 1080,-. Det gis 30% rabatt på treningsavgiften hvis man trener to dager. Både inngang og treningsavgift faktureres av Oslo Klatreklubb.

I prisen inkludere lån av nødvendig utstyr, men vi anbefaler egne sko og sele. Treningsavgiften går i sin helhet til å dekke treneravgifter. Betaling vil skje forskuddsvis via faktura. Gruppene er for medlemmer av Oslo Klatreklubb, og deltagelse krever medlemsskap for 2021.

Dersom man er ny og ønsker å prøve ut hva dette er før eventuell påmelding, send oss en forespørsel!