Treningsgrupper høst 2023

Første trening etter sommeren er mandag 21. august. Treningene vil tilpasses etter terminlista for Østlandscup og Norgescup. Det er muligens bare en Norgescup i høst, Bergen 23. – 24. september (led og paraklatring). Det er planlagt tre Østlandscup, med “finale” på Lillehammer.

Under vil du finne et interesseskjema for trening på Lilleaker/Lysaker. Fyll ut dette hvis du er interessert!

For dere som ikke har årskort på OKS, så har kostnaden for inngang økt fra 65,- til 75,- (det er OKS og ikke OK som setter prisen). Det er logging i Spond som danner grunnlag for faktura for inngang.

Egenerklæring

Egenerklæring skal signeres av alle som trener organisert i Oslo Klatreklubb. Klatring er forbundet med risiko, og gjennom produktkontrolloven er vi forpliktet til å informere om dette. Vi har også noen egne tillegg som er relatert til klubben og Norges Klatreforbund.

Signer egenerklæring (åpner i ny side).

Gruppeoversikt

Sjekk at du er registrert og at du finner igjen alle treningene i Spond. Vi vil kunne justere grupper en eller flere ganger i løpet av høsten hvis nødvendig.

Grupper mandager

Grupper onsdager

Vi kommer også til å etablering en noe mer uformell treningsgruppe for voksne medlemmer som ønsker å bli sterkere! Leder for denne blir Telli.

Grupper torsdager

Vi jobber med å sette opp en ekstra gruppe på torsdager. Vi har følgende registrert på venteliste: Theo, Linnea, Kaja, Rein, Jerv & Erik.

Trening på Lysaker

Vi ser for oss en gruppe på Lysaker i løpet av høsten, og ønsker å høre hvem som er interessert i dette før endelig planlegging. Send inn skjemaet under så snart som mulig.

For spørsmål, send en epost til treningsgruppe@osloklatreklubb.no