Egenerklæring for utøvere

Egenerklæring skal signeres av som deltar på organisert trening i Oslo Klatreklubb. Klatring er forbundet med risiko, og gjennom produktkontrolloven er vi forpliktet til å informere om risiko. Vi har også noen egne tillegg som er relatert til klubben og Norges Klatreforbund.

Medlemskap

Deltakelse på Oslo Klatreklubb sine treninger krever gyldig medlemskap i Oslo Klatreklubb samt påmelding til trening og betalt treningsavgift. Som medlem i Oslo Klatreklubb blir man medlem i Norges Idrettsforbund.

Sikkerhet og ansvar

Utøver og foresatte (for barn under 18 år) er innforstått med at klatring og aktivitet på et klatresenter eller klatrefelt innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senter eller klatrefelt skjer på eget ansvar. Dersom instruksjoner fra trenere i Oslo Klatreklubb eller klatrevakter på klatresenter ikke følges, kan man utsette seg selv og andre for risiko. Klatring er en trygg sport med lite skader, men krever årvåkenhet og konsentrasjon ved sikring av andre. Sikring på led og topptau krever bruk av passiv eller aktiv assistert taubrems, tubebrems skal ikke benyttes med mindre det avtales spesielt med trener. Alle skal ha eget klatreutstyr.

Det er ikke lisensordning i Norges Klatreforbund, til forskjell fra mange andre forbund tilknyttet Norges Idrettsforbund. Inntil fylte 13 år, er alle barn dekket av NIF sin barneidrettsforsikring, men fra 13 år bortfaller denne. Alle utøvere bør ha gyldig reiseforsikring (gjelder også til/fra/på trening), og vi anbefaler utøvere på treningsgrupper å vurdere behandlingsforsikring knyttet til barneforsikring eller NKF sin skade- og behandlingsforsikring

Ansvarserklæring på Oslo Klatresenter må godkjennes.

Retningslinjer

Oslo Klatreklubb støtter NKF sin retningslinjer som gjelder for utøvere på lag, og alle bes respektere disse. I tillegg:

  • Alle utøvere skal bidra til å gjøre klubben og treningsgruppen positiv, givende og heie på hverandre. 
  • Alle har et ansvar for å jobbe aktiv med å forebygge skader, og sørge for å få tilstrekkelig med restitusjon. Om man blir skadet, har man et ansvar for å si ifra om dette, og få behandling og oppfølging.
  • Alle skal komme tidsnok, sykdom/fravær skal meldes via Spond appen ved å markere at man ikke kommer på trening. 
  • Mobiltelefon skal ikke brukes under treninger, utenom hvis dette er avtalt med trener
  • Alle utøvere over 16 år er forpliktet til å gjennomføre Norges idrettsforbund sitt antidopingprogram, «Ren utøver».
  • Alle utøvere over 13 år er forpliktet til å delta på 2 fellestreninger i uken, med mindre annet avtales med trener. 
  • Alle utøvere skal delta for Oslo Klatreklubb på nasjonale konkurranser og/eller Østlandscup, med unntak ved skader, sykdom eller andre ting etter avtale. Det planlegges i begynnelsen av sesongen.
  • Alle har et ansvar for at alle på gruppen føler seg inkludert. Vi tolererer ikke noen form for diskriminering, trakassering eller mobbing. Erfarne utøvere har et ansvar for å være et godt forbilde for de yngre og mer uerfarne.
  • Vi taper og vinner med samme sinn, alle konkurrenter og andre klatrere er våre idrettsvenner.

Annet

Ved alvorlige brudd på sikkerhetskrav, bruk av rusmidler og gjentatt unnlatelse av å følge trenernes pålegg, kan dette føre til at utøverne bortvises fra treningene for resten av sesongen. 

Utøvere, eller foresatte for yngre utøvere, forventes å bidra på noen arrangementer, som sikring på Østlandscup.

Utøvere (<18 år) som av ulike årsaker har problemer med å betale treningsavgift, oppfordres til å kontakte Oslo Klatreklubb for å få søkt om støtte fra bydelen. 

Endringer

jan 2024: fravær fra trening meldes via Spond, og ikke direkte til trener.