Hovedfeltet på Hauktjern stengt

Grunnet hekkende rovfugl er det innført ferdselsrestriksjoner ved Hauktjern. Dette innebærer at Hovedfeltet inntil videre er stengt for klatring. Gamleveggen (Gråveggen) og Sjøveggen er ikke berørt av forbudet.

Ferdselsforbudet er begrunnet med at vandrefalk er sårbar for menneskelig forstyrrelse nær reirplassen. Klatring i veggen er ikke forenlig med hekkende vandrefalk. Også annen menneskelig ferdsel nær fjellveggen kan føre til at falkene avbryter hekkingen. Hekkende vandrefalk i Oslo er svært spesielt, og lokaliteten vil kunne tiltrekke seg mye oppmerksomhet fra fugleinteresserte, fotografer og andre skuelystne. Vi håper likevel denne fuglen snart flyr sin vei så vi kan bruke Hovedfeltet til klatring igjen.

På kartet kan man se at hele Hovedfeltet er berørt. Vi håper alle respekterer dette forbudet.

Bymiljøetaten i Oslo har skiltet og informert om midlertidig ferdselsforbud i området. Det er satt opp sperrebånd ved stiene samt et skilt på parkeringen ved Østmarkssetra.

Ferdselsforbudet vil ha om lag tre måneders varighet, til 15.07.2016.