Hovedfeltet og Veslefeltet på Hauktjern stengt

I år som i fjor er det på grunn av hekkende rovfugl innført ferdselsrestriksjoner ved Hauktjern. Dette innebærer at Hovedfeltet og Veslefeltet (se den nye Oslo føreren) inntil videre er stengt for klatring. Gamleveggen (Gråveggen) og Sjøveggen er ikke berørt av forbudet.

Ferdselsforbudet er begrunnet med at vandrefalk er sårbar for menneskelig forstyrrelse nær reirplassen. Klatring i veggen er ikke forenlig med hekkende vandrefalk. Også annen menneskelig ferdsel nær fjellveggen kan føre til at falkene avbryter hekkingen. Hekkende vandrefalk i Oslo er svært spesielt, og lokaliteten vil kunne tiltrekke seg mye oppmerksomhet fra fugleinteresserte, fotografer og andre skuelystne. Vi håper likevel denne fuglen snart flyr sin vei så vi kan bruke Hovedfeltet til klatring igjen.

Klatrefeltene det gjelder er «Hovedfeltet» og «Veslefeltet» (jf. Klatrefører for Oslo og omegn 2013), altså feltene fra nordenden av Hauktjern og nordover.

Bymiljøetaten i Oslo har skiltet og informert om midlertidig ferdselsforbud i området. Ferdselsforbudet i området gjelder fra og med 30. mars til 15. juli, og omfatter klatring, annen ferdsel og bruk av droner. Det er satt opp sperrebånd ved stiene samt et skilt på parkeringen ved Østmarkssetra.

Vi håper alle respekterer dette forbudet.