Grasroten bygger klubben – vi trenger deg.

Det er ikke til å unngå at grasroten bygger idretts-Norge, det gjelder i alle aktiviteter og idretter i Norge.
Oslo klatreklubb er ikke unik, her er det både foreldre, atleter og miljøskapere i alle aldre med forskjellige personligheter som bidrar med ressurser i form av tid og unike spisskompetanser på mange fagområder – til det beste for klubben. Alle involverte setter spor i klubben og vi er evig takknemlig for dette.

I 2018 blir vi enda flere medlemmer og atleter i alle aldre og klubben trenger flere ressurser.
Det er behov for å bytte beslutningstakere i styret, nye vaffelstekere under arrangementer, IT-ressurser til å gjøre internett-ting smidig og trenere til å danne fremtidens atleter i trygge omgivelser.
Det er mange roller som skal fylles og mange oppgaver som skal utføres.

Uten medlemmenes engasjementer ville klubben aldri vært der den er i dag.

Nå, før årsmøtet, lurer vi på om du har lyst til å være klubbens betabank for morgendagens crux.
Klubben trenger rett og slett flere styremeldemmer for ett eller to år i styret.

Gi oss en jug på post@osloklatreklubb.no

Hilsen valgkomiteen