Årsmøte 2019

Agenda

Årsmøte i Oslo Klatreklubb avholdes 28. mars fra klokken 1900-2100 på Oslo Klatresenter, Olaf Helsetsvei 5, 0694 Oslo.

 1. Åpning av møtet
  • Godkjenning av stemmeberettigde
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av protokollskriver
  • Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 2. Årsberetning
 3. Revidert regnskap for 2018
 4. Innkomne forslag og saker
  • Det er ingen innkomne saker eller forslag
 5. Budsjett for 2019
 6. Fastsettelse av medlemskontingenten for 2020
 7. Valg
  • Valg av representanter til styret
  • Valg av revisor
  • Valg av representanter til valgkomiteen
 8. Eventuelt