Årsmøte 2020

Digitalt årsmøte

Styret har besluttet å kjøre digitalt årsmøte for 2020, for å helt sikkert kunne gjennomføre årsmøte før sommeren. Årsmøte vil gjøres tilgjengelig på Teams og lenke til møte blir tilgjengeliggjort for påmeldte en uke før. Vi sender da ut invitasjoner til Teams.

Tid: tirsdag 9. juni kl. 1800.
Sted: Microsoft Teams (app eller PC), link kommer.
Hvem: Medlemmer i Oslo Klatreklubb
Arrangementet på Facebook.

Forhåndspåmelding

Norges Idrettsforbund anbefaler påmelding til digitale årsmøter, slik at vi kan verifisere at deltagere er medlemmer hos oss (Oslo Klatreklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet). Benytt skjemaet her, det vil sikre at du får link til møte og evt. annen informasjon. Styret vil også kunne se hvem som kommer.

Alle Oslo Klatreklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett. Årsmøte holdes etter regler beskrevet i Lov for Oslo Klatreklubb, Sist endret 31.12. 2019 iht. NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2019 og lovnormer vedtatt av Idrettsstyret med virkning 1.1. 2020. Digitalt årsmøte holdes med tillatelse fra Norges Idrettsforbund.

Saksdokumenter