Årsmøte 2020

Digitalt årsmøte

Styret har besluttet å kjøre digitalt årsmøte for 2020, for å helt sikkert kunne gjennomføre årsmøte før sommeren. Årsmøte vil gjennomføres på Microsoft Teams og lenke til møte blir tilgjengeliggjort for påmeldte via epost etter påmelding. Har du meldt deg på, men ikke fått epost, gi beskjed til post@osloklatreklubb.no.

Tid: tirsdag 9. juni kl. 1800.
Sted: Microsoft Teams (app eller PC).
Hvem: Medlemmer i Oslo Klatreklubb

Hvis du ikke er registrert, kan du joine på sparket. Vi må da sjekke om du er medlem eller ikke.

Hvem kan delta?

Alle Oslo Klatreklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett. Årsmøte holdes etter regler beskrevet i Lov for Oslo Klatreklubb, Sist endret 31.12. 2019 iht. NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2019 og lovnormer vedtatt av Idrettsstyret med virkning 1.1. 2020. Digitalt årsmøte holdes med tillatelse fra Norges Idrettsforbund.

Saksdokumenter

Her finner du agenda (definert i loven for Oslo Klatreklubb) samt relevante vedlegg.