NKF klatreting 2020

Klatretinget er Norges Klatreforbunds høyeste myndighet, hvor alle klubbene har muligheten til å bestemme. Årets ting blir gjennomført som både fysisk og digitalt møte.

Oslo Klatreklubb har to stemmer på tinget, og vil stille med to deltagere og en observatør. Fra oss stiller Tonje Mehl, Nikolai Kolstad og Jørn Reidel.

Vi oppfordrer alle medlemmer som er opptatt av klatring om å lese i gjennom sakspapirene, som finnes på https://klatring.no/klatreting. Har du innspill eller kommentarer, er du velkommen til å sende disse til oss på epost.