Klatreting 2016

Norges Klatreforbund avholdt i helgen Klatretinget i Bergen. Klatretinget er Klatreforbundets øverste bestemmende organ. Delegater fra mer enn 50 klubber var representert. Oslo Klatreklubb var representert ved styreleder Hanna Bugge. Oslo Klatreklubb har lagt inn forslag til strategiplan angående breddeutvikling; det skal utvikles en enkel arrangementsmal som ivaretar produktkontrolllovens bestemmelser for utendørs … Les mer

1 3 4 5 6